Mūsų bendruomenė reflektuoja su Reflectus

UNIVERSALUS MOKYMO(SI) DIZAINAS

 

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Pažintis su laisvės kovų atminimo vietomis Utenos mieste

Birželio 15 d. 6a klasės mokiniai, lydimi Laisvės kovų muziejaus vadovės Reginos Zapolskienės ir klasės vadovės Ramunės Sabaliauskienės, dalyvavo pažintinėje-patyriminėje išvykoje, kurios metu susipažino su laisvės kovų atminimo vietomis. Išvyka padėjo suvokti laisvės kovų prasmę ir jų įamžinimo svarbą.
Išvyka prasidėjo prie Dauniškio ežero, prie kurio stovi balta koplytėlė. Mokiniai sužinojo kieno garbei ir kada ji pastatyta, kokias istorijas mena kalnelis ir pats ežeras. Išvykos vadovė pasakojo, kurie Maironio, Aušros gatvių pastatai mena pokario laisvės kovas, suimtų partizanų kančias. Mokiniai aplankė K. Ladygos gatvėje esantį senąjį dvarą, buvusią mokyklą, kurioje mokėsi arba mokytojais dirbo būsimieji partizanai. Mokiniai sužinojo, jog daug Utenos krašto savanorių atgulė amžino poilsio Utenos senosiose kapinėse, o jų pavardės yra išrašytos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Po to Bažnyčios gatve pasiekė Utenio aikštę, kurios centre stovi aukurą primenantis paminklas. Paminklas skirtas atminti tiems, kurie gyvenime rėmėsi trimis pamatiniais dalykais: Tikėjimu, Viltimi ir Meile – Dievo, Tėvynės, artimo. Į vadovės užduotą klausimą – kodėl paminklo kompozicijoje įvairiais pavidalais kartojasi skaičius „trys“?, mokiniai greitai rado atsakymą.
Išvykos pabaigoje visi draugiškai užsuko papietauti Hesburger restorane ir, besišnekučiuodami bei pašmaikštaudami, grįžo į mokyklą.

Anglų kalbos mokytoja, 6a klasės vadovė Ramunė Sabaliauskienė

Integruota pamoka „Mano augintinis“

Visi mes turime draugų ir žinoma patys geriausi ir ištikimiausi – keturkojai draugai. 5a ir 5b klasės mokiniai atliko kūrybinę užduotį ,,Mano augintinis“. 5a klasės mokiniai dalyvavo integruotoje dailės-technologijų pamokoje, kurioje penktokai ir pamoką vedusios mokytojos buvo kartu su savo augintiniais. Aptarus ir pristačius įvairias atlikimo technikas, mokiniams buvo pasiūlyta pasirinkta technika atlikti užduotį. Smagu buvo visiems.


Dailės mokytoja Edita Ramelienė
Technologijų mokytoja Jovita Paukštytė

Atminties pamokos tremtiniams pagerbti

Minint 80-ąsias Lietuvos gyventojų trėmimo metines, 3b, 4a ir 4b klasių mokiniai aplankė Kančių kalnelį bei koplyčią prie Dauniškio ežero. Mokiniai aptarė tremtinių dalią ir partizanų pasiryžimą kovoti už tautos laisvę. Pradinukai suklusę skaitė užrašus ant kryžių ir suprato, kad kalnelyje yra palaidoti šiuose kraštuose žuvusieji partizanai. Taip pat sužinojo, kad Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčia pastatyta tiems tragiškiems įvykiams atminti ir partizanų aukai įprasminti.
Birželio 14 d. 5b klasės mokiniams vyko pamoka, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Mokiniai aiškinosi šios dienos – Gedulo ir vilties, bei kitos – Juodojo kaspino dienos pavadinimų esmę, ryšį tarp šias dienas žyminčių įvykių. Taip pat susipažino su sąvokomis, apibūdinančiomis įvykius, prasidėjusius Lietuvoje po 1940 metų: turto nusavinimas, tremtis, tauta, genocidas.
Austėja Dimitrijeva, Nedas Gasiūnas, Viktorija Keno, Ervina Radžiūnaitė, Emilija Skrebelytė papasakojo tai, ką sužinojo iš savo artimųjų apie giminaičių tremtį.
Mokiniai išsiaiškino tremties vietas, sąlygas, kuriomis ištremtiesiems teko gyventi ir dirbti. Šias žinias jie gilino žiūrėdami ištrauką iš filmo „Ledo vaikai“. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalino savo mintimis apie tai, ką sužinojo.
Štai keletas jų:
Vaikai turėjo eiti atnešti medienos ir nesvarbu, kad šalta ir naktis ir pūga“ (Viltė),
„Tremtyje vaikai neturėjo šiltos vietos būti ir kur mokytis“ (Saulė),
„Šaltis ten nukrisdavo iki 60 laipsnių“ (Rasa, Edgaras),
„Tremties metu negailėjo vaikų“ (Povilas),
„Jie gyveno labai skurdžiai, kai mirdavo, laidojo po ledu“ (Paulius),
„Kelionė už poliarinio rato truko 3 mėnesius“ (Nedas),
„Vyriausias vaikas negalėjo mokytis, nes reikėjo prižiūrėti mažesnius broliukus ir sesutes“ (Matas Ž.),
„Juos gabeno gyvuliniuose vagonuose (Matas K.),
„Žiemą barakuose būdavo 4 laipsniai, o kartais ir 6 laipsniai šalčio“ (Emilija R.).

Pradinio ugdymo mokytojos Aldona Guobužienė, Loreta Januškevičienė, Rasutė Stauskienė,
istorijos mokytoja Vita Pimpienė,
tikybos mokytoja Roma Jančauskienė

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Penktadienį 6b klasės mokiniams gamtos pažinimo ir fizinio ugdymo pamokos vyko ne prie kompiuterio, kaip buvo įprasta pastaruosius septynis mėnesius, o Pakalniuose. Pirmąją užduotį „Pažink pievų augalus“ mokiniai atliko ant nuostabaus Pakalnių piliakalnio. Dirbdami grupėse, jie fotografavo augalus, Google Lens programėle ieškojo jų pavadinimų ir kūrė koliažus. Labiausiai patiko fizinio ugdymo pamoka. Mokiniai žaidė tinklinį, badmintoną ir kvadratą. Smagu būti vėl visiems kartu!

Klasės vadovė Rima Paukštienė
ir fizinio ugdymo mokytojas Artūras Savickas

Patirtinė veikla Sudeikiuose

Birželio 7 dieną 3 b klasės mokiniai vyko į Sudeikius. Bendraklasio Augusto mama svetingai pakvietė į sodą, kur vyko patirtinė projektinė veikla. Mokiniai pasiskirstė į 4 komandas ir atliko užduotis. Pirmiausia stebėjo planšetėse sodo augalus, skaitė jų aprašymus, o vėliau stengėsi juos atpažinti sode. Smagiai vyko darbas grupėse: atpažintus augalus apibūdino užduočių lape, o vėliau pristatė. Kita užduotis – stebėti ir atpažinti vabzdžius.
Veikla buvo prasminga, nes vaikai augalus ir vabzdžius stebėjo natūralioje aplinkoje, įgijo gebėjimų dirbti grupėje, mokėsi stebėti, kelti klausimus ir į juos atsakyti, nustatyti faktus, spręsti problemas, pristatyti atliktą užduotį. Mokiniai dėkingi biologijos mokytojai Valdai Bikutei už galimybę pasijusti „dideliais“ – išmokė kelti hipotezę, daryti išvadas.

Pradinio ugdymo mokytoja Loreta Januškevičienė, biologijos mokytoja Valda Bikutė

„Pasaka apie paskutinį Lietuvos princą“

3b klasės mokiniai dalyvavo nuotoliniame knygos „Pasaka apie paskutinį Lietuvos princą“ pristatyme. Jame dalyvavo knygos autorė Lina Mickutė ir dailininkė Ieva Babilaitė. Vaikai išgirdo įdomų pasakojimą apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Augustą Žygimantą, jo gyvenimą. Knygos dailininkė pristatė knygos iliustracijas. O jos labai neįprastos – tai aplikacijos iš popieriaus. Dailininkė Ieva ant stalo padėjo daugybę iškarpytų iš spalvoto popieriaus kūnų, galvų, ūsų, rankų, drabužių, pilių… Ji pademonstravo, kaip šios iliustracijos kuriamos, parenkamos.
Knygos „Pasaka apie paskutinį Lietuvos princą“ autorė ir dailininkė paskatino vaikus ne tik perskaityti šią knygą, bet ir sužadino jų vaizduotę ir norą kurti patiems.

Pradinio ugdymo mokytoja Loreta Januškevičienė

Būsimos pirmokų mokytojos
Mokyklos filosofija

2020 21 mokyklos filosofija (2)

Priimami prašymai į miesto mokyklų pirmas klases

Informuojame, kad tėvų (globėjų) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami nuo 2021 metų gegužės 3 d.
Tikslesnę informaciją apie priėmimą (ar bus prašymai priimami nuotoliniu būdu, ar galės tėvai atvykti į savivaldybę) pateiksime balandžio mėnesį savivaldybės internetiniame puslapyje www.svietimas.utena.lm.lt ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų internetiniuose puslapiuose.

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

 

Laisvos darbo vietos
Vyturio leidykla