Darbo organizavimas karantino laikotarpiu

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė pratęsė karantino terminą Lietuvos Respublikos teritorijoje iki balandžio 13 dienos.


Darbo organizavimas Utenos Vyturių progimnazijoje karantino laikotarpiu:
Utenos Vyturių progimnazijos darbas karantino laikotarpiu organizuojamas vadovaujantis galiojančiomis SAM rekomendacijomis, Utenos r. savivaldybės priimtais sprendimais.
Aktyvūs komunikaciniai kontaktai:

Karantinas 1


Darbo organizavimas karantino laikotarpiu

2020 metų kovo 30 - 2020 metų balandžio 13 dienomis
(organizuojant mokinių nuotolinį ugdymo procesą)


• Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu.
• Ūkio dalies, administracijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina įvykdyti darbo vietoje. Tokiu atveju konkretūs darbuotojai į darbą iškviečiami, gavę telefonu, el. paštu žodinį direktoriaus nurodymą atlikti nurodytas funkcijas, pareigas, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas darbovietėje (darbuotojai privalo laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymo): sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan.


Progimnazijos darbo laikas: 8.00 - 17.00 val.
Nuo 7.00 iki 21.00 val. mokyklos patalpose budi paskirti atsakingi darbuotojai pagal patvirtintą grafiką. Nuo 21.00 iki 7.00 val. progimnazijos patalpose budi sargai pagal patvirtintą grafiką.
Budinčiųjų mob. tel. 8-64039150


Utenos Vyturių progimnazijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir darbuotojai pasiekiami naudojant TAMO dienyno kontaktus. Informaciją apie situaciją progimnazijoje bendruomenei skelbiame elektroniniame dienyne.

Su Kovo 11-ąja!

Šalta pavasario diena, pučia stiprus vėjas, lyja lietus, prie Aukščiausiosios Tarybos pastato Vilniuje susirinkusi žmonių minia. Temsta, tačiau žmonės nesiskirsto. Kažko laukia. Pagaliau 22 valandą 44 minutės pasigirsta šnabždesys: jau, jau įvyko, jau įvyko stebuklas, jau paskelbė, kad Lietuva laisva. Minia atgijo. Pasigirdo dainos, garsios kalbos. Žmonės skubėjo dalintis šia žinia vieni su kitais. Visa tai vyko 1990 metų kovo 11 dieną. Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad po 45 metų pertraukos atsiskiria nuo SSRS ir atkuria Lietuvos nepriklausomybę.
Šiai dienai paminėti kovo 10-ąją Vyturių progimnazijoje įvyko renginys. Jo metu buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas, nuotaiką skaidrino lietuvių kalbos mokytojos Jolantos kartu su 7 A klasės mokiniu Martynu skaitomos eilės, mokinių tarybos pirmininkės Kotrynos ir istorijos mokytojos Vitos pamąstymai, pradinių klasių mokinių folklorinio ansamblio atliekamos dainos. Mokyklos bendruomenė buvo pasipuošusi trispalviais keramikiniais vyturiukais pagamintais mokinių kartu su dailės mokytoja Edita. Pertraukų metu koridoriuose skambėjo lietuviškos dainos.

Vyturio diena

Akimirkos iš kovo 6 dieną vykusios Vyturio dienos šventės.

„Spalvota vaikystė“

Tradicinis Vyturių progimnazijos renginys „Spalvota vaikystė“ vasario 24 dieną vėl buvo sukvietęs didelį būrį vaikų. Į renginį atskubėjo darželių „Želmenėlis“, „Šaltinėlis“, „Gandrelis“, „Saulutė“ ir „Voveraitė“ vaikučiai. Vaikai atliko įvairias užduotis, vaidino, piešė, konstravo, mokėsi anglų kalbos žodžių ir fizikos, laboratorijoje atliko bandymus. Sporto salėje dalyvavo linksmose sportinėse estafetėse, kur demonstravo savo jėgą, ištvermę, greitį, o aktų salėje mažieji parodė savo prisistatymus, šoko diskotekoje, susipažino su būsimomis mokytojomis Regina Šinkūniene ir Rita Zakarauskiene. Tikimės, jog šie vaikai rugsėjį nebebijos žengti per mūsų mokyklos slenkstį.

Pradinio ugdymo mokytoja Rita Zakarauskienė

    Geriau pamatyti savo akimis Youtube

 

Untitled 1d 

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla